Pon – Pet: 8:00 – 12:00 | +385-23-211-012 | cizadar.info@gmail.com

U sklopu projekta „Sustavom volontiranja protiv katastrofa“ u Obrovcu postavljena meteo postaja *** As part of the “Disaster Volunteer System” project in Obrovac, a weather station has been installed.

U sklopu projekta „Sustavom volontiranja protiv katastrofa“ kojeg financiraju Europski strukturni fondovi u Obrovcu je na travnjaku OŠ Obrovac postavljena suvremena automatska meteorološka postaja Davis Vantage Pro2 Plus opremljena sa senzorima za mjerenje temperature, vlažnosti i tlaka zraka, smjera i brzine vjetra, količine oborina, UV indexa i solarnog zračenja. Vanjska jedinica koja je opremljena senzorima podatke u realnom vremenu radio signalom šalje na unutarnju jedinicu ili konzolu koja ima mogućnost komunikacije sa mini računalom odnosno serverom naše udruge čime su podaci javno dostupni na internetu u sklopu meteo mreže na ovom linku.

Ovo je četvrta i ujedno posljednja postaja u sklopu ovog projekta, a samom postavljanju meteo opreme uz članove udruge i nositelja projekta prisutovali su i učenici OŠ kojima je održana prezentacija o radu i održavanju sustava.

Cilj projekta „Sustavom volontiranja protiv katastrofa“ kojeg financiraju Europski strukturni fondovi jačanje je kapaciteta Zajednice Talijana iz Zadra koja su ujedno i nositelj ovog projekta te Udruge Šibenik Meteo kao partnera na projektu. U okviru projekta predviđeno je provesti aktivnosti organiziranja i poticanja volonterstva, postaviti opremu za praćenje vremenskih prilika te mapirati potrebe zajednice za pružanje učinkovitog odgovora na katastrofe uslijed vremenskih nepogoda. Uz izradu hodograma postupanja u slučajevima ekstremnih vremenskih uvjeta uspostaviti će se i sustav alarmiranja dionika projekta.

Centralni problem koji ovaj projekt nastoji riješiti su nedovoljni kapaciteti organizacija civilnog društva, odnosno nedovoljna educiranost njihovih članova, nemogućnost snažnijeg građanskog aktivizma, nedostatna organiziranost volonterstva te potreba za brojnijim aktivnostima civilnog društva koje mogu pomoći široj zajednici, posebice ugroženima i potrebitima.

Projektom je predviđeno postavljanje suvremenih automatskih meteoroloških postaja na školama u četri grada na području Zadarske županije, u Zadru, Biogradu, Benkovcu i Obrovcu. Osim što će meteo postaje široj zajednici omogućiti sustavno praćenje meteoroloških prilika u realnom vremenu, koje će biti besplatno i javno dostupno na internetu, cilj je kroz sustav volontiranja uključiti učenike koji će opremu koristiti i kroz svoj proces školovanja. Time će u sklopu meteoroloških grupa i uz asistenciju profesora izmjerene vrijednosti obrađivati i razmjenjivati ih u sklopu svjetske Globe mreže čime će se kod najmlađe populacije poticati interesi za znanošću i širiti svijest o potrebi zaštite okoliša u vremenu sve očitijih promjena u klimi.

Europski socijalni fond je u sklopu poziva “Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice” za ovaj projekt osigurao bespovratna sredstva u iznosu od 61.209€, a predviđeno trajanje projekta je godinu i pol dana.

 

 

***77

As part of the “Disaster Volunteer System” project funded by the European Structural Funds, a state-of-the-art automatic weather station, Davis Vantage Pro2 Plus, equipped with sensors for measuring temperature, humidity, air pressure, wind direction and speed, precipitation, UV index, and solar radiation, has been installed on the lawn of Obrovac Elementary School in Obrovac.

This is the fourth and final station within this project, and during the installation of the meteorological equipment, members of the association and the project leader were accompanied by students from the elementary school, to whom a presentation on the system’s operation and maintenance was given.

The goal of the “Disaster Volunteer System” project, funded by the European Structural Funds, is to strengthen the capacity of the Italian Community in Zadar, who are also the project’s lead organization, and the Šibenik Meteo Association as a project partner. The project includes activities to organize and promote volunteering, install equipment for monitoring weather conditions, and map the community’s needs for an effective response to weather-related disasters. In addition to creating action plans for extreme weather conditions, a system for alerting project stakeholders will be established.

The central problem that this project seeks to address is the insufficient capacity of civil society organizations, the lack of education among their members, the inability to engage in stronger civic activism, the insufficient organization of volunteering, and the need for more extensive civil society activities that can help the wider community, especially the vulnerable and those in need.

The project envisages the installation of modern automatic weather stations in schools in four cities in the Zadar County area, namely Zadar, Biograd, Benkovac, and Obrovac. In addition to providing the wider community with systematic real-time monitoring of weather conditions, which will be free and publicly available on the internet, the goal is to involve students in the equipment’s use through volunteering activities as part of their educational process. Within meteorological groups and with the assistance of teachers, students will process and exchange the measured values as part of the global GLOBE network, thereby promoting scientific interest and raising awareness about the need to protect the environment in an era of increasingly evident climate changes.

The European Social Fund, as part of the call “Strengthening the Capacity of CSOs to Respond to Local Community Needs,” has provided non-refundable funds of €61,209 for this project, which is expected to last for one and a half years

hrCroatian
it_ITItalian hrCroatian