Menu Mobile

Vrtić Pinocchio

Posjetite nove stranice: < Vrtić Pinocchio Zadar >

         
  Dragi naši, Obavještavamo vas da su počeli upisi za pedagošku godinu 2018-2019  Za sve infomacije pišite nam na: pinocchiozara@gmail.com ili nazovite 091.2110120  ili  023.321956. / od trećeg mjeseca kreću upisi za školsku godinu 2019/2020. Talijanski dječji vrtić Pinocchio (Kornatski prilaz 9) kod osnovne škole Bartol Kašić. U vrtiću će se djeca upoznati s talijanskom kulturom, kuhinjom, glazbom i jezikom!   Potrebni dokumenti za upis:
 1. Prilozi:
  1. Preslika rodnog lista ili domovnice djeteta i OIB djeteta
  2. Potvrda poduzeća, ustanove, obrta roditelja / skrbnika o
  radnom odnosu s OIB roditelja / skrbnika – izvornik.
  1. Liječničko uvjerenje – o obavljenom sistematskom pregledu  (daje djetetov pedijatar) – izvornik
  2. Preslika osobne iskaznice roditelja ili skrbnika
  3. Preslika rodnog lista za ostalu djecu (braća, sestre)
  4. Radnu knjižicu na uvid kod predaje prijave
  5. i druge bitne činjenice (ukoliko ih Korisnik ima):
  – preslika rješenja o statusu invalida domovinskog rata – preslika rješenja o skrbništvu, udomiteljstvu i sl., – preslika rješenja centra za socijalnu skrb o težim socijalnim i zdravstvenim prilikama – preslika nalaza i mišljenja stručne komisije o djetetu s poteškoćama u razvoju – preslika dokaza o pravu na dječji doplatak u tekućoj godini – preslika IP kartice za prethodnu godinu roditelja/skrbnika – preslika dokaza o podstanarstvu
Prijavnica za upis : WORD dokument Očekujemo vas u velikom broju!  

Asilo Pinocchio

Visitate il nuovo sito internet: Asilo Pinocchio Zara

       
  Cari lettori, vi informiamo che sono aperte (marzo 2019) le iscrizioni per l’anno pedagogico 2019-2020.  Per tutte le informazioni potete scriverci a pinocchiozara@gmail.com o chiamare al +385.91.2110120 o +385.23.321956 . Asilo italiano Pinocchio, dove i bambini potranno imparare l’italiano già da piccoli attraverso attività e lezioni svolte completamente in italiano. Entraranno anche a contatto con la cultura, la tradizione e la cucina italiana. L’asilo si trova vicino alla scuola elementare Bartol Kašić, in via Kornatski prilaz 9. Il modulo per l’iscrizione : DOCUMENTO WORD