Menu Mobile

Vrtić Pinocchio

Posjetite nove stranice: < Vrtić Pinocchio Zadar >

 

 

 

 

 


 

Dragi naši,

Obavještavamo vas da su počeli upisi za pedagošku godinu 2018-2019  Za sve infomacije pišite nam na: pinocchiozara@gmail.com ili nazovite 091.2110120  ili  023.321956. / od trećeg mjeseca kreću upisi za školsku godinu 2019/2020.

Talijanski dječji vrtić Pinocchio (Kornatski prilaz 9) kod osnovne škole Bartol Kašić.

U vrtiću će se djeca upoznati s talijanskom kulturom, kuhinjom, glazbom i jezikom!

 

Potrebni dokumenti za upis:

 1. Prilozi:
  1. Preslika rodnog lista ili domovnice djeteta i OIB djeteta
  2. Potvrda poduzeća, ustanove, obrta roditelja / skrbnika o

  radnom odnosu s OIB roditelja / skrbnika – izvornik.

  1. Liječničko uvjerenje – o obavljenom sistematskom pregledu  (daje djetetov pedijatar) – izvornik
  2. Preslika osobne iskaznice roditelja ili skrbnika
  3. Preslika rodnog lista za ostalu djecu (braća, sestre)
  4. Radnu knjižicu na uvid kod predaje prijave
  5. i druge bitne činjenice (ukoliko ih Korisnik ima):

  – preslika rješenja o statusu invalida domovinskog rata

  – preslika rješenja o skrbništvu, udomiteljstvu i sl.,

  – preslika rješenja centra za socijalnu skrb o težim socijalnim i zdravstvenim prilikama

  – preslika nalaza i mišljenja stručne komisije o djetetu s poteškoćama u razvoju

  – preslika dokaza o pravu na dječji doplatak u tekućoj godini

  – preslika IP kartice za prethodnu godinu roditelja/skrbnika

  – preslika dokaza o podstanarstvu

Prijavnica za upis : WORD dokument

Očekujemo vas u velikom broju!

 

Asilo Pinocchio

Visitate il nuovo sito internet: Asilo Pinocchio Zara

 

 

 

 


 

Cari lettori,

vi informiamo che sono aperte (marzo 2019) le iscrizioni per l’anno pedagogico 2019-2020.  Per tutte le informazioni potete scriverci a pinocchiozara@gmail.com o chiamare al +385.91.2110120 o +385.23.321956 .

Asilo italiano Pinocchio, dove i bambini potranno imparare l’italiano già da piccoli attraverso attività e lezioni svolte completamente in italiano. Entraranno anche a contatto con la cultura, la tradizione e la cucina italiana. L’asilo si trova vicino alla scuola elementare Bartol Kašić, in via Kornatski prilaz 9.
Il modulo per l’iscrizione : DOCUMENTO WORD